headerphoto

Aktuálne informácie

FHV UNIZA organizuje v dňoch 10. - 14. júla 2017 20-hodinový intenzívny kurz ruského jazyka, ktorý bude viesť dr. Olena Hundarenko. Na kurz sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 30. júna. Podrobnosti (úroveň, čas, miestnosť, link na prihlasovanie, atď.) nájdete v pozvánke na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v stredu 5. júla 2017.


Vyhlásenie vedenia Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva


Rozpis promócií absolventov FHV UNIZA v akademickom roku 2016/2017


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA
Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium.


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti doplňujúceho pedagogického štúdia na FHV UNIZA v akad. roku 2017/2018

Milí študenti, ak máte záujem o kultúrne vyžitie sa na našej univerzite formou zborového spevu, páči sa Vám viachlasný "a cappella" prejav a nechýbajú Vám patričné predpoklady pre túto záujmovú činnosť, neváhajte kontaktovať členov miešaného speváckeho zboru OMNIA :-)
Viac informácií...


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Harmonogram akademického roka 2016/2017