headerphoto

Aktuálne informácie

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium (témy v odbore aplikovaná matematika a knižnično-informačné štúdiá)


Hosťovská prednáška Dr. Bruce R. Reichenbacha z Augsburg College, Minneapolis, USA
dňa 31. marca 2015 o 13:00 hod v S06


Ak ste nestihli online deň otvorených dverí a máte otázky, ktoré zostali nezodpovedané,
pozrite sa do archívu online dňa otvorených dverí


Oznámenie Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FHV ŽU v Žiline na funkčné obdobie 2015–2019 o výsledku volieb


Fakulta humanitných vied ŽUŽ oznamuje uchádzačom o bakalárske štúdium predĺženie termínu podávania prihlášok do 30.04.2015.


Vyhláška dekanky č. 8 a 9/2014-2015 a vyhláška dekanky č. 10/2014-2015 o dekanskom voľne


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2014/2015