headerphoto

Aktuálne informácie

Rozpis promócií pre končiace ročníky (8. a 9. júla 2015)


Ak ste nestihli online deň otvorených dverí a máte otázky, ktoré zostali nezodpovedané,
pozrite sa do archívu online dňa otvorených dverí


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2014/2015
Harmonogram akademického roka 2015/2016