headerphoto

Aktuálne informácie

Vyhláška o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV UNIZA (kandidátna listina)


Pozvánka na akademický koncert, ktorý sa uskutoční 13. decembra 2017 o 15:30 hod. v AFS12


Pedagogické praxe 1-4, akademický rok 2017/2018
Milí študenti, od 6. novembra 2017 budú v učiteľských študijných programoch FHV UNIZA prebiehať pedagogické praxe na cvičných školách FHV UNIZA. Študenti 2. a 3. ročníka Bc. stupňa štúdia a študenti 2. ročníka Mgr. stupňa štúdia - všimnite si, na ktorú cvičnú školu pôjdete.


FHV UNIZA organizuje kurzy nemeckého jazyka


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA
Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium.


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2018/2019
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti doplňujúceho pedagogického štúdia na FHV UNIZA
Information on possibilities for studies

Milí študenti, ak máte záujem o kultúrne vyžitie sa na našej univerzite formou zborového spevu, páči sa Vám viachlasný "a cappella" prejav a nechýbajú Vám patričné predpoklady pre túto záujmovú činnosť, neváhajte kontaktovať členov miešaného speváckeho zboru OMNIA :-)
Viac informácií...


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Harmonogram akademického roka 2017/2018
Harmonogram podujatí na akademický rok 2017/2018