headerphoto

Aktuálne informácie

Pozvánka na slávnostný začiatok nového akademického roku, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2016 o 10:00 hod. (v čase konania udeľuje rektorka Žilinskej univerzity rektorské voľno)


Pozvánka na slávnostnú imatrikuláciu študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia
(5. októbra 2016 o 10:00 hod. v BG 2A1)


Vyhláška o voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV(kandidátska listina)
Vyhláška o voľbách do študentskej časti AS FHV


V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční fotografická súťaž, ktorej tohtoročnou témou je Veda pod mikroskopom. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na vedu cez mikroskop. Viac informácií...


Katedra anglického jazyka a literatúry v mesiacoch október-december 2016 organizuje dva 10-týždňové kurzy anglického jazyka (pre mierne pokročilých a pokročilých študentov) pod vedením americkej lektorky Caroline Kyzek, MA. Prihlasovanie nane prebieha elektronickou formou


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2016/2017
Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram akademického roka 2016/2017