headerphoto

Aktuálne informácie

Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Jazykové kurzy na FHV UNIZA v letnom semestri 2015/2016:


Vyhláška o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV


Informačné stretnutie ohľadom zmien v študijných plánoch po komplexnej akreditácii od letného semestra akad. roku 2015/2016


Povinná kontrola indexov študentov 2. roku Bc. štúdia po komplexnej akreditácii od letného semestra akad. roku 2015/2016


Informačné stretnutie ohľadom pedagogickej praxe pre všetky učiteľské študijné programy


Pozvánka na informačný seminár Erasmus+ (23. februára 2016 o 13.30 hod v AD312)


Oznam o povinnej kontrole štúdia pre prvákov denných študentov


Ponuka dobrovoľníctva pre študentov počas svetového pohára v lyžovaní v Jasnej


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2016/2017
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2015/2016