headerphoto

Aktuálne informácie

Vyjadrenie dekanky FHV UNIZA a predsedu AS FHV UNIZA k súčasnému dianiu na fakulte


Dňa 13. decembra 2016 od 14:00 do 17:00 hod. je dekanské voľno pre všetkých študentov fakulty (vyhláška dekanky)


Pozvánka na Akademický koncert, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2016 (streda) o 15:00 hod.
v koncertnej sále AFS12


Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV


Milí študenti, ak máte záujem o kultúrne vyžitie sa na našej univerzite formou zborového spevu, páči sa Vám viachlasný "a cappella" prejav a nechýbajú Vám patričné predpoklady pre túto záujmovú činnosť, neváhajte kontaktovať členov miešaného speváckeho zboru OMNIA :-)
Viac informácii...


Katedra hudby organizuje v akademickom roku 2016/2017 pod vedením skúsených lektorov kurzy hry na klavíri, hry na gitare, dirigovania a spevu. Prihlasovanie prebieha elektronickou formou.
Viac informácii...


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram akademického roka 2016/2017