headerphoto

Aktuálne informácie

Pozvánka na prednášku profesora Dalimíra Hajka s názvom Raná indická filozofia


Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline


Vyjadrenie vedenia FHV ŽU v Žiline ku komplexnej akreditácii


Oficiálne stanovisko pedagogických zamestnancov Katedry pedagogických štúdií FHV ŽU v Žiline


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2016/2017
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2015/2016