headerphoto

Aktuálne informácie

Vyjadrenie dekanky FHV UNIZA a predsedu AS FHV UNIZA k súčasnému dianiu na fakulte


Milí študenti, ak máte záujem o kultúrne vyžitie sa na našej univerzite formou zborového spevu, páči sa Vám viachlasný "a cappella" prejav a nechýbajú Vám patričné predpoklady pre túto záujmovú činnosť, neváhajte kontaktovať členov miešaného speváckeho zboru OMNIA :-)
Viac informácii...


Katedra hudby organizuje v akademickom roku 2016/2017 pod vedením skúsených lektorov kurzy hry na klavíri, hry na gitare, dirigovania a spevu. Prihlasovanie prebieha elektronickou formou.
Viac informácii...


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram akademického roka 2016/2017