headerphoto

Aktuálne informácie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických príčin sa Ples Fantázie, Hudby a Veselosti plánovaný na 23. januára 2015 ruší. Predpokladaný náhradný termín plesu je 27. februára 2015 – záujemcov budeme informovať prostredníctvom plagátov, webu a e-mailov. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a veríme, že aj napriek okolnostiam nám zachováte svoju priazeň.


Vyhláška o voľbách kandidáta na dekana FHV ŽUŽ na funkčné obdobie 2015-2019
(časový harmonogram volieb)


Vyhláška o voľbách zástupcu študentov FHV ŽUŽ do Študentskej rady vysokých škôl SR


Pozvánka na Erasmus+ informačný seminár, ktorý sa uskutoční 16.2.2015 o 14:00 v AD 312 FHV ŽUŽ


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2014/2015