headerphoto

Aktuálne informácie

Fakulta humanitných vied ŽUŽ oznamuje uchádzačom o bakalárske štúdium predĺženie termínu podávania prihlášok do 30.04.2015.


Pozvánka na prezentáciu o možnostiach štúdia v Austrálii pre študentov (28. apríla 2015)


Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline


Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium (témy v odbore aplikovaná matematika a knižnično-informačné štúdiá)


Ak ste nestihli online deň otvorených dverí a máte otázky, ktoré zostali nezodpovedané,
pozrite sa do archívu online dňa otvorených dverí


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2014/2015