headerphoto

Aktuálne informácie

Pozvánka na informačný seminár: Slovenskými očami do Kanady a USA (za študijnými zážitkami
a skúsenosťami do sveta)


Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na prvom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2013 agentúry ARRA


Od 1. februára 2014 sa pri účtoch fakulty používa formát čísla v tvare IBAN - bližšie podrobnosti


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu

Harmonogram akademického roka 2014/2015