headerphoto

Aktuálne informácie

Fakulta humanitných vied UNIZA predĺžila termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium, uchádzači si môžu podať prihlášku do 29.04.2016


Oznam o zmene termínu povinnej kontroly štúdia pred štátnicami pre učiteľské študijné programy


V dňoch 21. - 24. 4. 2016 sa konal v Žiline 5. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka. V silnej medzinárodnej konkurencii uspeli študenti Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí sú v súčasnosti študentmi študijného odboru Učiteľstvo hudobného umenia. V kategórii IIIA Pieseň udelila odborná porota pod vedením doc. Magdalény Blahušiakovej (dlhoročnej sólistky Opery SND) študentke 2. ročníka Terézii Janekovej 2. cenu. V kategórií IIIB Pieseň študent 2. ročníka Vladimír Šlepec získal nielen 3. cenu, ale i zvláštnu cenu Galérie Locus arte za interpretáciu piesne 21. storočia skladateľa Pavla Kršku Mama.


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2016/2017
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2015/2016