headerphoto

Aktuálne informácie

Vyhláška o voľbách do študentskej časti Akademického senátu FHV ŽUŽ


Na deň 31. októbra 2014 udeľuje dekanka FHV ŽUŽ dekanské voľno pre všetkých študentov fakulty
(príslušná vyhláška)


Pozvánka na konkurz do Fakultného speváckeho zboru Omnia


Fakultný miešaný spevácky zbor Omnia získal na Svetovej olympiáde zborového spevu dve zlaté medaily - viac informácií...


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na prvom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2013 agentúry ARRA


Od 1. februára 2014 sa pri účtoch fakulty používa formát čísla v tvare IBAN - bližšie podrobnosti


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu

Harmonogram akademického roka 2014/2015