headerphoto

Aktuálne informácie

Program zasadnutia akademického senátu fakulty, ktoré sa uskutoční 24. októbra 2016


Katedra hudby organizuje v akademickom roku 2016/2017 pod vedením skúsených lektorov kurzy hry na klavíri, hry na gitare, dirigovania a spevu. Prihlasovanie prebieha elektronickou formou.
Viac informácii...


Výsledková listina z volieb do zamestnaneckej časti AS FHV
Výsledková listina z volieb do študentskej časti AS FHV


Katedra anglického jazyka a literatúry v mesiacoch október-december 2016 organizuje dva 10-týždňové kurzy anglického jazyka (pre mierne pokročilých a pokročilých študentov) pod vedením americkej lektorky Caroline Kyzek, MA. Prihlasovanie nane prebieha elektronickou formou


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram akademického roka 2016/2017