headerphoto

Aktuálne informácie

FHV UNIZA organizuje 10-týždňové kurzy anglického jazyka (pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých). Kurzy začínajú 20. septembra 2018 (začiatočníci 1. októbra 2018), prihlásiť na kurz sa dá elektronickou formou najneskôr do pondelka 17. septembra 2018 (začiatočníci do piatka 21. septembra 2018). Podrobnosti (úrovne, časy, miestnosť, link na prihlásenie) nájdete v pozvánke na kurzy.


Oznam o druhom kole prijímacieho konania na rozširujúce štúdium v akademickom roku 2018/2019


Oznam o prijímacom konaní na magisterské štúdium Sociálna pedagogika


Vyhlásenie vedenia FHV UNIZA a vedenia KMKD FHV UNIZA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2018/2019
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2018/2019
Možnosti doplňujúceho pedagogického štúdia na FHV UNIZA
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2018/2019
Harmonogram akademického roka 2017/2018
Harmonogram podujatí na akademický rok 2017/2018