headerphoto

Aktuálne informácie

Program zasadnutia Akademickej obce FHV UNIZA, ktoré sa uskutoční 30. mája 2016 o 13:00 hod.


Termín prijímania prihlášok na študijné programy na FHV UNIZA sa predlžuje do 31. mája 2016


Rozpis promócií FHV UNIZA


V dňoch 21. - 24. 4. 2016 sa konal v Žiline 5. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka. V silnej medzinárodnej konkurencii uspeli študenti Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí sú v súčasnosti študentmi študijného odboru Učiteľstvo hudobného umenia. V kategórii IIIA Pieseň udelila odborná porota pod vedením doc. Magdalény Blahušiakovej (dlhoročnej sólistky Opery SND) študentke 2. ročníka Terézii Janekovej 2. cenu. V kategórií IIIB Pieseň študent 2. ročníka Vladimír Šlepec získal nielen 3. cenu, ale i zvláštnu cenu Galérie Locus arte za interpretáciu piesne 21. storočia skladateľa Pavla Kršku Mama.


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2016/2017
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2015/2016