headerphoto

Aktuálne informácie

Vyhlásenie výsledkov volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline


Kontrola štúdia pre študentov končiacich ročníkov Bc. a Mgr. stupňa:
- učiteľské študijné programy
- sociálna pedagogika a misijná práca s deťmi a mládežou
- mediamatika a kultúrne dedičstvo
(upozornenie pre študentov)


Rozpis promócií pre končiace ročníky (8. a 9. júla 2015)


Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium (témy v odbore aplikovaná matematika a knižnično-informačné štúdiá)


Ak ste nestihli online deň otvorených dverí a máte otázky, ktoré zostali nezodpovedané,
pozrite sa do archívu online dňa otvorených dverí


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2014/2015
Harmonogram akademického roka 2015/2016