headerphoto

Aktuálne informácie

Dňa 22. septembra 2014 je udelené dekanské voľno pre všetkých študentov denného Bc. a Mgr. štúdia z dôvodu slávnostného otvorenia akademického roka 2014/2015
(vyhláška dekanky č. 1/2014-2015)


Oznam o kontrole štúdia a zápise do vyššieho ročníka pre študentov učiteľských študijných programov vyšších ročníkov dennej formy štúdia pre akademický rok 2014/2015


Fakultný miešaný spevácky zbor Omnia získal na Svetovej olympiáde zborového spevu dve zlaté medaily - viac informácií...


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na prvom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2013 agentúry ARRA


Od 1. februára 2014 sa pri účtoch fakulty používa formát čísla v tvare IBAN - bližšie podrobnosti


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2014/2015
Information on possibilities for studies
Informácie o štúdiu

Harmonogram akademického roka 2014/2015