headerphoto

Aktuálne informácie

Pozvánka na prednášku o hudbe a tanci Rakúska, ktorá sa uskutoční 28. apríla 2014 o 11:00


Srdečne Vás pozývame na Večer populárnych melódií do vstupnej haly FHV dňa 8. mája 2014 o 19:00


Prihlášky na Bc. a Mgr. štúdium je možné podať do 30. apríla 2014


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na prvom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2013 agentúry ARRA


Od 1. februára 2014 sa pri účtoch fakulty používa formát čísla v tvare IBAN - bližšie podrobnosti


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2014/2015
Information on possibilities for studies
Informácie o štúdiu

Harmonogram akademického roka 2013/2014