headerphoto

Aktuálne informácie

Druhé kolo prijímacieho konania na FHV ŽU v Žiline


Prípravný kurz pre študentov 1. ročníka FHV ŽU ako predpoklad úspešného štúdia v Bc. stupni štúdia


Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2014/2015
Harmonogram akademického roka 2015/2016