headerphoto

Aktuálne informácie

Katedra anglického jazyka a literatúry v mesiacoch júl a august organizuje intenzívne týždňové kurzy anglického jazyka pod vedením americkej lektorky Caroline Kyzek, MA. Prihlasovanie nane prebieha elektronickou formou (v prílohe kliknite na link k príslušnému kurzu, o ktorý máte záujem). Predpokladaný max. počet účastníkov v skupine je 12. O výsledkoch výberu vás budeme informovať najneskôr 30.júna 2016.


Rozpis promócií FHV UNIZA


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2016/2017
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2016/2017