headerphoto

Aktuálne informácie

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vypisuje pre akadademický rok 2016/2017
druhé kolo prijímacieho konania - viac podrobností


Katedra anglického jazyka a literatúry v mesiaci august organizuje 4. ročník UNIZAclubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke


Katedra anglického jazyka a literatúry v mesiacoch júl a august organizuje intenzívne týždňové kurzy anglického jazyka pod vedením americkej lektorky Caroline Kyzek, MA. Prihlasovanie nane prebieha elektronickou formou


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2016/2017
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2016/2017