headerphoto

Aktuálne informácie

Kandidátska listina pre voľby kandidáta na dekana FHV ŽU v Žiline
Životopisná a profesijná charakteristika kandidátov:


19.3.2015 On-line deň otvorených dverí na Fakulte humanitných vied, 16:00-20:00


Vyhláška dekanky č. 6 a 7/2014-2015 a vyhláška dekanky č. 8 a 9/2014-2015 o dekanskom voľne


Vyhláška o voľbách kandidáta na dekana FHV ŽUŽ na funkčné obdobie 2015-2019
(časový harmonogram volieb)


Vyhláška o voľbách zástupcu študentov FHV ŽUŽ do Študentskej rady vysokých škôl SR (kandidátska listina)


Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na treťom mieste v skupine filozofických fakúlt v hodnotení fakúlt vysokých škôl 2014 agentúry ARRA


Informácie o možnostiach štúdia na FHV ŽU v akademickom roku 2015/2016
Informácie o štúdiu
Information on possibilities for studies

Harmonogram akademického roka 2014/2015