Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 3/2015

Editoriál

GRUPAČ, Marián: Efektívne a tvorivé písanie

JŮNOVÁ, Elena: Stratifikácia národného jazyka v súčasných médiách

PLEVKOVÁ, Lenka: Objektový prístup k prezentácii kultúrneho dedičstva v digitálnom priestore

GRUPAČ, Marián: Podoby súčasnej slovenskej poézie (1989 - 2012) a formy jej propagácie

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Výberová tematická bibliografia - kultúrne dedičstvo (2001 - 2015)

Podujatia - správy

MURGAŠOVÁ, Veronika - PALKECHOVÁ, Marcela: Kvalita života v dejinách našich miest

MURGAŠOVÁ, Veronika - PALKECHOVÁ, Marcela: Varia Theresiana (Aspekty tereziánskeho obdobia v Uhorskom kráľovstve)> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.