Pracovné ponuky pre absolventov

Spravodajstvo a publicistika

TV Markíza

Televízia Markíza poriada nábor na nových moderátorov a redaktorov do formátov publicistiky a spravodajstva. Hľadajú šikovných, sympatických, odhodlaných a spoľahlivých mladých ľudí, ktorí majú záujem uplatniť a rozvíjať sa v mediálnom prostredí. Záujemcovia sa môžu registrovať pomocou linku:

  talent.markiza.sk/moderatori-redaktori

5.9.2022

Kariérny bulletin Študentix

Rôzne po Slovensku

Online vydanie kariérneho bulletinu Študentix určeného špeciálne pre študentov Žilinskej univerzity obshahujúce rôzne pracovné ponuky, stáže a brigády, ako aj informácie o zamestnávateľoch, ktorí prejavili záujem osloviť študentov a budúcich absolventov

  prehľad a informácie

31.5.2022

Metodik/-čka

Záhorská knižnica v Senici

Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na regionálnej úrovni

  požiadavky a informácie

12.5.2022

© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline