Pracovné ponuky pre absolventov

Metodik/-čka

Záhorská knižnica v Senici

Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na regionálnej úrovni

  požiadavky a informácie

12.5.2022

© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline