Pracovné ponuky pre absolventov

Knihovník so zameraním na akvizičnú činnosť

Staromestská knižnica v Bratislave

Staromestská knižnica vypisuje výberové konanie na knihovníka/čku so zameraním na akvizičnú činnosť so znalosťou knižničného systému a katalogizačných pravidiel. Úlohou bude výber, nákup a profilácia knižničného fondu, katalogizácia, vypracovanie štatistík, komunikácia s vydavateľmi, manažovanie Letnej čitárne v Medickej záhrade – koordinácia dobrovoľníkov a čiastočná práca vo výpožičnej službe. Záujemcovia môžu posielať životopis s motivačným listom do 7. 12. 2023 na e-mail jana.slezakova@starlib.sk.

  https://tinyurl.com/starlib-akviziter

5.12.2023

Knihovník so zameraním na IT

Staromestská knižnica v Bratislave

Staromestská knižnica hľadá knihovníka/čku so zameraním na IT. Úlohou knihovníka/čky bude spravovať knižničný systém, príprava a organizácia vzdelávacích kurzov v oblasti informačných technológií, práca s informačnými zdrojmi, správa web rozhrania a čiastočná knižnično-výpožičná služba. Žiadosť treba poslať do 21. 8. 2023.

  https://tinyurl.com/starlib-ITknihovnik

8.8.2023

Múzejný pedagóg

Považské múzeum

Pracovná náplň, právomoci a zodpovednosti: samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach, v osvetových zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, obsahová príprava lektorských textov a odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov. Viac informácií:

  pmza.sk/2023/aktuality/povazske-muzeum-prijme-muzejneho-pedagoga-lektora

21.4.2023

© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline