Katedra hudby

Poverená riadením KHU

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
kancelária: AC028
tel.: +421 41 513 6412
e-mail: monika.bazikova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: khu@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/khu

Členovia katedry

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

kancelária: AC028
tel.: +421 41 513 6412
e-mail: monika.bazikova@fhv.uniza.sk

doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.

Externí spolupracovníci

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
Mgr. art. Denisa Benčová
Mgr. Andrea Kotmanová, PhD.
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline