Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

Redakcia

Kolektív redakcie je zostavený z odborných a výskumných pracovníkov Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a z externých spolupracovníkov – odborníkov na prezentované témy. Medzi autormi a redakčným kolektívom a autormi a čitateľmi prebieha elektronická komunikácia.

Predseda redakčnej rady:

Mgr. Eva Augustínová, PhD. (eva.augustinova@fhv.uniza.sk)

Členovia redakčnej rady:

Mgr. Veronika Mažgutová, PhD. (veronika.mazgutova@fhv.uniza.sk)
Mgr. Marcela Kozejová Palkechová, PhD. (marcela.kozejova.palkechova@fhv.uniza.sk)
doc. Mgr. Marián Grupač, PhD. (marian.grupac@fhv.uniza.sk)
Mgr. Jarmila Majerová, PhD. (jarmila.majerova@fhv.uniza.sk)

Externí spolupracovníci:

PhDr. Klára Komorová, PhD.
Mgr. Katarína Pekařová, PhD. (katarina.pekarova@nbs.sk)
Centrálna knižnica Národnej banky Slovenska> späť na titulnú stranu