Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 2/2016

Editoriál

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Knižničné poriadky cirkevných knižníc na Slovensku na prelome 19.-20. storočia

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Knižničné poriadky kasín na Slovensku na prelome 19.-20. storočia

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Knižničné poriadky ľudových knižníc na Slovensku na prelome 19.-20. storočia

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Knižničné poriadky spolkových knižníc na Slovensku na prelome 19.-20. storočia

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Knižničné poriadky školských knižníc na Slovensku na prelome 19.-20. storočia

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Knižničné poriadky verejných knižníc na Slovensku na prelome 19.-20. storočia

GRUPAČ, Marián: Dokumentácia stavu knižničných zbierok spolku slovenských žien Živena v Martine> späť na titulnú stranuŽiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.