Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve je vedecko-odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie v nových médiách, popularizácia kultúrneho dedičstva a nových médií.

Periodicita: 2x ročne (do roka 2016 4xročne)

Recenzovanie príspevkov je anonymné.
Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.

Redakcia | Pokyny pre autorov

Vydavateľ:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

ISSN: 1339-­777X

E-mail: mkd@fhv.uniza.sk

Ročník 9 - rok 2022

Ročník 8 - rok 2021

Ročník 7 - rok 2020

Ročník 6 - rok 2019

Ročník 5 - rok 2018

Ročník 4 - rok 2017

Ročník 3 - rok 2016

Ročník 1 - rok 2014