Spolupráca katedry s inými pracoviskami

KAJ FHV ŽU spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave, s Národným ústavom certifikovaných meraní na tvorbe úloh pre testovanie anglického jazyka, s Metodicko-pedagogickým centrom v Žiline a s vydavateľstvami Oxford University Press a ďalšími vysokoškolskými inštitúciami v Slovenskej republike. Katedra spolupracuje aj s vysokými školami v zahraničí, vďaka čomu majú študenti a pedagógovia možnosť vycestovať na zahraničné študijné a pracovné cesty:

 • Pracovisko NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl -eTwinning
 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
 • Ostravská univezita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Oxford University Press Oxford
 • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 
 • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava 
 • Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University 
 • Vydavateľstvo Macmillan Education
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UPJŠ Košice 
 • Institute of Philology and Intercultural Communication / Leo Tolstoy Higher School of Russian and Foreign Philology / The Department of Romance and Germanic Philology, Kazan, Russia 
 • Uzhhorod National University,  Faculty of Foreign Philology, English Philology, Uzhorod, Ukraine 
 • Kirchliche Pedagogische Hochschule Krems, Rakúsko
 • Telemark University, Nórsko
 • University of Patras, Grécko
 • Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Kazachstan
© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login