ACTA HUMANICA       Časopis katedry pedagogických štúdií­

ÚVOD

Acta Humanica je vedecký časopis, ktorý prijíma všetky príspevky z oblasti spoločensko-vedných disciplín s pedagogickým zameraním v slovenskom/českom a anglickom jazyku. Časopis vychádza 3x ročne.

Adresa:
Katedra pedagogických štúdií­
Fakulta humanitných vied­
Žilinskej univerzity
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
E-mail: acta.humanica@gmail.com
Internet: fhv.uniza.sk/actahumanica

ISSN 1336-5126
EV1759/08