headerphoto

Doktorandské štúdium

Študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo
Študijný odbor 3.2.4 knižnično-informačné štúdiá

  • Denná forma
  • Externá forma

Priebeh štúdia

Legislatíva

Tlačivá


Kontakt

Mgr. Katarína Poláčková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 041 513 6107