headerphoto

Úradné hodiny

Pondelok 9.00 – 11.00 13.00 - 14.00
Utorok 9.00 – 11.00 13.00 - 14.00
Streda 9.00 – 11.00 13.00 - 14.00
Štvrtok 9.00 – 11.00 13.00 - 14.00
Piatok nie sú úradné hodiny


Pracovníčky: Viera Habrúnová (tel. 041 513 6112)
Mgr. Katarína Poláčková (tel. 041 513 6107)
PhDr. Jana Kupková (tel. 041 513 6108)

Kontaktná adresa: Referát pre vzdelávanie FHV ŽU v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Veľký Diel, budova AD, 3. poschodie, miestnosť AD302
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.