headerphoto

Možnosti štúdia

Študijné programy pre akademický rok 2017/2018

Bakalárske štúdium

 • odbor knižnično-informačné štúdiá:
  • mediamatika a kultúrne dedičstvo – denná/externá forma štúdia
 • odbor pedagogika:
  • sociálna pedagogika – externá forma štúdia
 • odbor teológia:
  • misijná práca s deťmi a mládežou – externá forma štúdia
 • odbor učiteľstvo akademických predmetov:
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu – denná forma štúdia
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky – denná forma štúdia
  • učiteľstvo výchovy k občianstvu – denná forma štúdia
 • odbor učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov:
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia – denná forma štúdia
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy – denná forma štúdia
  • učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia – denná/externá forma štúdia
  • učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy – denná forma štúdia
 • odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov:
  • učiteľstvo hudobného umenia – denná/externá forma štúdia
  • učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia – denná forma štúdia

Magisterské štúdium

(pre absolventov Bc. štúdia rovnakého, resp. príbuzného študijného odboru)

 • odbor knižnično-informačné štúdiá:
 • odbor učiteľstvo akademických predmetov:
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu – denná forma štúdia
  • učiteľstvo výchovy k občianstvu – denná forma štúdia

Doktorandské štúdium

(pre absolventov 2. stupňa VŠ štúdia rovnakého, resp. príbuzného študijného odboru)

 • odbor knižnično-informačné štúdiá:
  • mediamatika a kultúrne dedičstvo – denná/externá forma štúdia