headerphoto

Možnosti štúdia

Študijné programy pre akademický rok 2016/2017

Bakalárske štúdium

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo – denná/externá forma štúdia
 • učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: učiteľstvo hudobného umenia – denná/externá forma štúdia
 • učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov – denná forma štúdia
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
  • učiteľstvo matematiky a hudobného umenia
  • učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu
  • učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy
  • učiteľstvo výchovy k občianstvu
 • pedagogika: sociálna pedagogika – externá forma štúdia

Magisterské štúdium

(pre absolventov Bc. štúdia rovnakého, resp. príbuzného študijného odboru)

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo – denná/externá forma štúdia
 • učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov – denná forma štúdia
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu

Doktorandské štúdium

(pre absolventov 2. stupňa VŠ štúdia rovnakého, resp. príbuzného študijného odboru)

 • mediamatika a kultúrne dedičstvo - denná/externá forma štúdia