headerphoto

Vedenie fakultydoc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

dekanka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421 41 513 6100

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421 41 513 6103

Mgr. Eva Leláková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421 41 513 6106

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.

prodekan pre vedu, výskum a umenie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421 41 513 6404

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

prodekanka pre akreditáciu a rozvoj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421 41 513 6104