headerphoto

EduKop 2017

Katedra pedagogických štúdií a Katedra filozofie a religionistiky
organizujú pod záštitou dekanky doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD. konferenciu

EduKop 2017

s názvom: Edukácia v kontextoch plurality hodnôt

Konferencia sa uskutoční 5. septembra 2017 v priestoroch Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na adrese Univerzitná 1, 010 26 Žilina.

Dôležité odkazy: