headerphoto

Konferencia Fyzika, technika, etika

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú, vedeckú konferenciu v rámci série

FYZIKA, TECHNIKA, ETIKA

s názvom: Etické aspekty vývoja a aplikácie nových technológií
v kontexte globalizačných procesov
,

ktorú v spolupráci s partnermi organizujú Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a Filozofická Fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Konferencia sa uskutoční 8. - 9. septembra 2016 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline na adrese Univerzitná 1, 010 26 Žilina.

Záštitu nad konferenciou prevzali:

  • rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
  • rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
  • predseda Slovenskej akadémie vied v Bratislave, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Reakcie na konferenciu:

Dôležité odkazy:

Miesto konania konferencie:

Nová menza UNIZA, Ulica Vysokoškolákov 3119/22, Žilina
GPS súradnice: 49.209106, 18.754320