headerphoto

Dekanát

Tajomníčka fakulty

 • Ing. Jana Gabrielová
  tel: +421 41 513 6102
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariát dekanky

 • Monika Petríková
  tel: +421 41 513 6101
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referát pre vzdelávanie a odbornú prax

 • Viera Habrúnová
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6112
 • Mgr. Katarína Poláčková
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6107

Referát pre vedu, výskum a umenie

 • Mgr. Katarína Poláčková
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6107

Referát pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

 • Mgr. Lenka Kalúsová
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6113

Referát ekonomiky a personálnej práce

 • Bc. Janka Ondrášová
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6109
 • Bc. Iveta Nociarová
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6110

Administratívne centrum

 • Bc. Dominika Masná
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6119
 • Katarína Ondrúšková
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  tel.: +421 41 513 6301

IT podpora

 • Martin Záborský
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.