headerphoto

Akademický senát

Členovia

Zamestnanecká časť AS FHV

  • Mgr. Eva Augustínová, PhD.
  • PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
  • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
  • PhDr. Marek Grejták
  • Mgr. Marián Grupač, PhD.
  • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
  • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
  • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Študentská časť AS FHV

  • Damián Michalco
  • Natália Žitníková

Predsedníctvo AS FHV

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. predsedníčka
Damián Michalco predseda študentskej časti
podpredseda pre legislatívne záležitosti
PhDr. Marek Grejták podpredseda pre študijné záležitosti
Mgr. Eva Augustínová, PhD. podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti