headerphoto

Akademický senát

Členovia

Zamestnanecká časť AS FHV

 • Mgr. Eva Augustínová, PhD.
 • PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • PhDr. Marek Grejták
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Adrián Kacian, M.A., PhD.
 • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
 • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
 • MgA. Emília Sadloňová, PhD.
 • doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Študentská časť AS FHV

 • Lukáš Blažej
 • Dávid Gálik
 • Karol Kašík
 • Damián Michalco
 • Michal Moravec
 • Natália Žitníková

Predsedníctvo AS FHV

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. predsedníčka
Damián Michalco predseda študentskej časti
doc. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD. podpredseda pre legislatívne záležitosti
PhDr. Marek Grejták podpredseda pre študijné záležitosti
Mgr. Eva Augustínová, PhD. podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti