headerphoto

Akademický senát

Členovia

Zamestnanecká časť AS FHV

 • Mgr. Eva Augustínová, PhD.
 • PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
 • PhDr. Marek Grejták
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.
 • RNDr. Adrián Kacian, M.A., PhD.
 • PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
 • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
 • MgA. Emília Sadloňová, PhD.
 • doc. PhDr. Michal Valčo, PhD.

Študentská časť AS FHV

 • Lukáš Blažej
 • Dávid Gálik
 • Karol Kašík
 • Damián Michalco
 • Michal Moravec
 • Natália Žitníková

Predsedníctvo AS FHV

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. predseda
Damián Michalco predseda študentskej časti
RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD. podpredseda pre legislatívne záležitosti
PhDr. Marek Grejták podpredseda pre študijné záležitosti
Mgr. Eva Augustínová, PhD. podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti