headerphoto

Kontaktné informácie

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Sekretariát dekanky: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: +421 41 513 6101

Študijné oddelenie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: +421 41 513 6107

Zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: +421 41 513 6113

Fax: +421 41 513 6114

Spoje

Neďaleko budovy fakulty sa nachádza zastávka mestskej hromadnej dopravy Žilinská univerzita VD (linky číslo 1, 4, 7, 14), bližšie informácie o jednotlivých trasách a ich časových plánoch sa nachádzajú na stránkach Dopravného podniku mesta Žilina.

Mapa