headerphoto

Katedra pedagogických štúdií

vedúca katedry: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
zástupkyňa vedúcej: PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www stránka: fhv.uniza.sk/kpps

Členovia katedry

 • PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
 • PhDr. Elena Diechová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • doc. RNDr. Petr Emanovský Ph.D.
 • PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
 • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
 • PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
 • PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD.
 • doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Externí spolupracovníci

 • PhDr. Jana Kupková