headerphoto

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

vedúca katedry: Mgr. Eva Augustínová, PhD.
zástupkyňa vedúcej: Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Členovia katedry

 • PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
 • Mgr. Eva Augustínová, PhD.
 • doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
 • Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
 • doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marcela Kozejová Palkechová, PhD.
 • doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
 • prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
 • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
 • Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

Interní doktorandi

 • Mgr. Vladimír Filip
 • PhDr. Matúš Formanek
 • Mgr. Maroš Konečný
 • Ing. Ivana Poláková
 • Mgr. Erika Vojtová

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

 • Ing. Miroslav Čapkovič, PhD.
 • Mgr. Andrej Kožuch
 • Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
 • Mariana Švehlová
 • Mgr. Eva Trúchla