headerphoto

Katedra anglického jazyka a literatúry

vedúci katedry: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
zástupca vedúceho: Mgr. Eva Leláková, PhD.
kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www stránka: fhv.uniza.sk/kaj

Členovia katedry

  • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
  • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
  • Caroline Kyzek, M.A.
  • Mgr. Eva Leláková, PhD.
  • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
  • doc. Mgr. Krzysztof Polok, PhD.

Externí spolupracovníci

  • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
  • PaedDr. Barbora Gondová