Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve je odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie v nových médiách, popularizácia kultúrneho dedičstva a nových médií.

Periodicita: 4x ročne

Redakcia

Vydavateľ:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

ISSN: 1339-­777X

E-mail: mkd@mediamatika.sk

Ročník 4 - rok 2017

Ročník 3 - rok 2016

Ročník 2 - rok 2015

Ročník 1 - rok 2014> pokyny pre autorov